Mapy Stabilního katastru byly digitalizovány v rámci projektu laboratoře Staré mapy v prostředí internetu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Preferovány byly tzv. povinné císařské otisky, což jsou nejlépe zachované kopie originálních map vytvářených přímo v terénu. Povinné císařské otisky vynikají jemnými a jasnými barvami a neobsahují žádné dodatečné vpisy. V případě katastrálních území, pro něž se povinné císařské otisky nezachovaly, byly naskenovány zmíněné originální mapy. Jejich kvalita a zachovalost je podstatně nižší než u předchozích, obsahují též záznamy pozdějších revizí (změny parcelních čísel, zákresy nových parcel, apod.). Oba jmenované soubory map Stabilního katastru jsou uloženy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze.

Pro internetovou prezentaci těchto map byla zvolena aplikace Zoomify, která umožňuje prohlížet objemné rastrové soubory. Podobným způsobem jsou již na stránkách Laboratoře geoinformatiky UJEP zpřístupněny mapy I. a II. vojenského mapování a Müllerovy mapy Čecha Moravy (blíže  http://oldmaps.geolab.cz). Výběr k.ú. byl omezen na základě požadavků NPÚ.

Aplikace není aktualizována, komplexní informace o starých mapových dílech naleznete na stránkách ČÚZK - http://archivnimapy.cuzk.cz.