Katastrální území Příkazy - list 8


©
Laboratoř geoinformatiky UJEP, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru