Katastrální území Příkazy - list 7


©
Laboratoř geoinformatiky UJEP, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru