Katastrální území Příkazy - list ad 1©
Laboratoř geoinformatiky UJEP, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru