Legenda map Stabilního katastru©
Laboratoř geoinformatiky UJEP - http://oldmaps.geolab.cz
Zdroj:  Ústřední archiv zeměměřictví a katastru