Katastrální území Doubrava u Milhostova - list 1©
Laboratoř geoinformatiky UJEP, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru