Katastrální území Březí u Mikulova - list 6


©
Laboratoř geoinformatiky UJEP, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru