Katastrální území Březí u Mikulova - list ad 5


©
Laboratoř geoinformatiky UJEP, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru