Katastrální území Březí u Mikulova - list 5©
Laboratoř geoinformatiky UJEP, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru