Katastrální území Březí u Mikulova - list 4©
Laboratoř geoinformatiky UJEP, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru