Katastrální území Březí u Mikulova - list ad 2©
Laboratoř geoinformatiky UJEP, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru