Katastrální území Březí u Mikulova - list 2©
Laboratoř geoinformatiky UJEP, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru