oldmaps.geolab.cz

www.geolab.cz

Pravidla pro poskytování mapových sekcí I. a II. vojenského mapování

Ministerstvo životního prostředí jakožto vlastník práv na digitální verzi map I. a II. mapování dalo souhlas k jejich poskytování prostřednictvím Laboratoře geoinformatiky. Mapy budou poskytovány bezplatně formou zápůjčky.

Podmínky zapůjčení stanovilo MŽP ČR a jsou obsaženy ve smlouvě, která je ke stažení zde. Tuto smlouvu je třeba nejprve dvakrát vytisknout, vyplnit (vždy uvádějte i číslo vašeho účtu), podepsat a zaslat na poštovní adresu Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most, včetně doplněných čísel požadovaných mapových sekcí (dle kladů na http://oldmaps.geolab.cz). Mapy budou následně doručeny na poštovní adresu vypůjčitele uvedenou ve smlouvě formou dobírky nebo doporučeně (při platbě na fakturu).

Tímto způsobem budou poskytovány mapy I. a II. mapování v rozlišení 200 DPI v počtu do 20 mapových listů. V případě požadavku na zapůjčení více mapových listů budou žádosti řešeny individuálně – požadavek zaslat elektronickou poštou na oldmaps@geolab.cz.

Poplatek spojený s administrací výpůjček (poštovné, dobírkovné, balné, cenu nosiče, cenu potisku, práci při vyhledávání a kopírování mapových listů, ad.) je:

za 1-10 mapových listů - 595,- Kč včetně 19% DPH;
za 11 – 20 mapových listů - 952,- Kč včetně 19% DPH.

Soukromým osobám budou CD ROM zaslány na dobírku za výše uvedenou cenu. Státní organizace, samospráva, akademická pracoviště, školy, ad. obdrží fakturu vystavenou na základě údajů uvedených ve smlouvě.

Laboratoř geoinformatiky dále nabízí další služby, např. tisk mapových sekcí do formátu A0 (fotopapír, plátno), výřezy map, tvorba bezešvé mapy, georeference, vektorizace, tvorba rekonstrukční mapy, import do GIS, ad.). U těchto služeb bude cena stanovena dle dohody a rozsahu prací, své požadavky a dotazy zašlete na oldmaps@geolab.cz.