oldmaps.geolab.cz

www.geolab.cz

III. vojenské mapování - 1 : 25 000, mapový list 4161_3

4161_3

Prohlížečka na bázi OpenLayers vytvořena Moravskou zemskou knihovnou v Brně
© digitalizace AOPK ČR, Laboratoř geoinformatiky UJEP