III. vojenské mapování - 1 : 25 000, mapový list 4351_2

© digitalizace AOPK ČR, zoomify aplikace Laboratoř geoinformatiky UJEP