oldmaps.geolab.cz

www.geolab.cz

Müllerovo mapování - Čechy, mapový list č.19

Omlouváme se, ale soubor s patřičným mapovým listem ve formátu Zoomify nebyl nalezen.

Prohlížečka na bázi OpenLayers vytvořena Moravskou zemskou knihovnou v Brně
© Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně - www.geolab.cz
© Historický ústav AV ČR - www.hiu.cas.cz