oldmaps.geolab.cz

www.geolab.cz

II. vojenské (Františkovo) mapování - Morava, mapový list O_10_II

Omlouváme se, ale soubor s patřičným mapovým listem ve formátu Zoomify nebyl nalezen.

Prohlížečka na bázi OpenLayers vytvořena Moravskou zemskou knihovnou v Brně
© Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně - www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí České republiky - www.env.cz
© Austrian State Archive/Military Archive, Vienna