oldmaps.geolab.cz

www.geolab.cz

I. vojenské (josefské) mapování - Čechy, mapový list č.158

c158

Prohlížečka na bázi OpenLayers vytvořena Moravskou zemskou knihovnou v Brně
© Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně - www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí České republiky - www.env.cz
© Austrian State Archive/Military Archive, Vienna