oldmaps.geolab.cz

www.geolab.cz

Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska

Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem (dále laboratoř) se ve své vědecké činnosti orientuje i na využívání starých map při studiu krajiny. Jedním z prvních kroků bylo řešení projektu VaV MŽP ČR (blíže na http://projekty.geolab.cz - interpretační klíč, klad mapových listů a ukázky interpretace z modelových území naleznete zde).

Ve spolupráci s Prof.PhDr. Evou Semotanovou, DrSc., vědeckou pracovnicí Historického ústavu AV ČR, jsme vytvořili prezentaci Müllerova mapování z území Čech a Moravy.

Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem jsme digitalizovali část mapového operátu Stabilního katastru. Jedná se o cca 1200 mapových listů z celkem 205 katastrálních území Čech i Moravy.

Posledním přírůstkem je nekompletní soubor map III. vojenského mapování, které v rámci spolupráce poskytla v digitální podobě Agentura ochrany přírody a krajiny.

Prohlížečka na bázi OpenLayers vytvořena Moravskou zemskou knihovnou v Brně

Aplikace OLDMAPS.GEOLAB.CZ získala zvláštní ocenění MAPA ROKU 2003 od Kartografické společnosti České republiky.

Aplikace oldmaps byla řešena s podporou projektů GA ČR 205/04/0888 - Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska a GA ČR 205/07/0385 - Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720

v případě, že použijete jednu či více sekcí u vojenských mapování, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace:
© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

u Müllerova mapování je povinnost citovat:
© Historický ústav AV ČR - http://www.hiu.cas.cz


© Laboratoř geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně, 2001-2022 - e-mail
zpracování webové aplikace - Jan Dušek